Amplificatore Genesis P15

Amplificatore Speciale in classe A

2×32 watt classe A (2x200W classe G) su 4 ohm
2×16 watt classe A (2x340W classe G) su 2 ohm
1×800 watt su 4 ohm a ponte